2014 Витебск: Презентация заседания членов

Презентация заседания членов MAГО 2014