Татаркевич, Владислав: Історія філософії. Свічадо 1997-1999.

[Tatarkevych, Vladislav: Geschichte der Philosophie. Lemberg: Svichado 1997-1999.]

Т.1: Антична і середньовічна філософія. Львів: Свічадо 1997

[Band 1: Antike Philosophie und Philosophie des Mittelalters. Lemberg: Svichado 1997.]

Т.2: Філософія Нового часу до 1830 року. Львів: Свічадо 1999.

[Band 2: Philosophie der Moderne bis 1830. Lemberg: Svichado 1999.]

Т.3: Філософія ХІХ століття і новітня. Львів: Свічадо 1999.

[Band 3. Philosophie des 19. Jahrhunderts und zeitgenössische Philosophie. Lemberg: Svichado 1999.]