Weitere Völker / Nationen

Japanische Philosophie

2008

[Englisch 2001] Blocker, H. Gene / Starling, Christopher L.: Filozofia japońska. Tłum. Natalia Szuster. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008.

[Blocker, H. Gene / Starling, Christopher L.: Japanische Philosophie. Übers. von Natalia Szuster. Krakau: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008.]

Koreanische Philosophie

2014

[Koreanisch 2003] Keum, Jang-tae: Historia koreańskiej myśli konfucjańskiej. Tłum. Dorota Barańska, Haesung Lee. Skarżysko-Kamienna: Wydawnictwo Kwiaty Orientu 2014.

[Keum, Jang-tae: Geschichte des konfuzianischen Denkens in Korea. Übers. von Dorota Barańska, Haesung Lee. Skarżysko-Kamienna: Wydawnictwo Kwiaty Orientu 2014.]

Philosophie im alten Ägypten

2000

Surma, Robert: Filozofia w starożytnym Egipcie. Mysłowice: Shalom Publishing 2000.

[Surma, Robert: Philosophie im alten Ägypten. Myslowitz: Shalom Publishing 2000.]

Slawische Philosophie

2007

Słomski, Wojciech (red.): Filozofia słowiańska: historia i współczesność. Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie 2007.

[Słomski, Wojciech (Hrsg.): Slawische Philosophie: Geschichte und Gegenwart. Warschau: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie 2007.]

2011

[Deutsch 1873] Hankiewicz, Klemens: Zarys filozofii słowiańskiej. Tłum. Artur Mordka, Kamila Niemczuk. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2011.

[Hankiewicz, Klemens: Grundzüge der slawischen Philosophie. Übers. von Artur Mordka, Kamila Niemczuk. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2011.]

Spanische / Südamerikanische Philosophie

2006

Jagłowski, Mieczysław / Sepczyńska, Dorota (red.): Z myśli hiszpańskiej i iberoamerykańskiej: filozofia, literatura, mistyka. Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2006.

[Jagłowski, Mieczysław / Sepczyńska, Dorota (Hrsg.): Aus dem spanischen und iberoamerikanischen Denken: Philosophie, Literatur, Mystik. Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2006.]

2013

Jagłowski, Mieczysław: Zarys historii filozofii hiszpańskiej: nurty i szkoły. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2013.

[Jagłowski, Mieczysław: Umrisse der Geschichte der spanischen Philosophie: Strömungen und Schulen. Allenstein: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2013.]

Österreichische Philosophie

1993

Lubowiecki, Tomasz / Rojszczak, Artur: Filozofia austriacka. Kraków: Aureus 1994.

[Lubowiecki, Tomasz / Rojszczak, Artur: Österreichische Philosophie. Krakau: Aureus 1994.]