Weitere Bereiche

Existentialismus

2001

Herman, Wojciech: Filozofia egzystencjalna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2001.

[Herman, Wojciech: Existenzphilosophie. Warschau: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2001.]

2004

[Französisch 1947]  Wahl, Jean: Krótka historia egzystencjalizmu. Tłum. Jacek Aleksander Prokopski. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut 2004.

[Wahl, Jean: Eine kurze Geschichte des Existentialismus. Übers. von Jacek Aleksander Prokopski. Breslau: Oficyna Wydawnicza Atut 2004.]

2007

[Englisch 1970] Warnock, Mary: Egzystencjalizm. Tłum. Monika Michowicz. Warszawa: Prószyński i S-ka 2007.

[Warnock, Mary: Existentialismus. Übers. von Monika Michowicz. Warschau: Prószyński i S-ka 2007.]