Russische Philosophie

1953

[Russisch 1952] Szczipanow, Iwan (red.): Z dziejów filozofii rosyjskiej. Tłum. Zygmunt Bogucki et al. Warszawa: Książka i Wiedza 1953.

[Szczipanow, Iwan (Hrsg.): Aus der Geschichte der russischen Philosophie. Übers. von Zygmunt Bogucki et al. Warschau: Książka i Wiedza 1953.]

1994

Andrusiewicz, Andrzej: Mit Rosji: studia z dziejów i filozofii rosyjskich elit. 2 tomy. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1994.

[Andrusiewicz, Andrzej: Der Mythos von Russland: Studien zur Geschichte und Philosophie der russischen Elite. 2 Bände. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1994.]

2000

[Russisch 1951] Łosski, Nikołaj: Historia filozofii rosyjskiej. Tłum. Henryk Paprocki. Kęty: Antyk 2000.

[Łosski, Nikołaj: Geschichte der russischen Philosophie. Übers. von Henryk Paprocki. Kenty: Antyk 2000.]

2003

[Englisch 1978] Berlin, Isaiah: Rosyjscy myśliciele. Tłum. Andrzej Konarek, Sergiusz Kowalski et al. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2003.

[Berlin, Isaiah: Russische Denker. Übers. von Andrzej Konarek, Sergiusz Kowalski et al. Warschau: Prószyński i S-ka, 2003.]

2004

Ochotnicka, Anika / Rydzewski, Włodzimierz (red.): Między reformą a rewolucją: rosyjska myśl filozoficzna, polityczna i społeczna na przełomie XIX i XX wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2004.

[Ochotnicka, Anika / Rydzewski, Włodzimierz (Hrsg.): Zwischen Reform und Revolution: Philosophisches, politisches und soziales Denken in Russland um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Krakau: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2004.]

[Russisch 2003] Tichołaz, Anatolij: Platonizm w Rosji. Tłum. Halina Rarot. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2004.

[Tichołaz, Anatolij: Platonismus in Russland. Übers. von Halina Rarot. Krakau: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2004.]

2005

Walicki, Andrzej: Zarys myśli rosyjskiej: od oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2005.

[Walicki, Andrzej: Umrisse des russischen Denkens: von der Aufklärung bis zur religiösen und philosophischen Renaissance. Krakau: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2005.]

2008

Mazurek, Sławomir: Rosyjski renesans religijno-filozoficzny. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 2008.

[Mazurek, Sławomir: Religiöse und philosophische Renaissance in Russland. Warschau: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 2008.]

[Russisch 2005] Stołowicz, Leonid: Historia filozofii rosyjskiej: podręcznik. Tłum. Bogusław Żyłko. Gdańsk: Słowo/obraz Terytoria 2008.

[Stołowicz, Leonid: Geschichte der russischen Philosophie: Lehrbuch. Übers. von Bogusław Żyłko. Danzing: Słowo/obraz Terytoria 2008.]

2012

[Deutsch 1984] Goerdt, Wilhelm: Historia filozofii rosyjskiej. Tłum. Jacek Antkowiak. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2012.

[Goerdt, Wilhelm: Russische Philosophie: Grundlagen. Übers. von Jacek Antkowiak. Krakau: Wydawnictwo WAM, 2012.]