Politische Philosophie

1965

Kuksewicz, Zdzisław (red.): Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1965.

[Kuksewicz, Zdzisław (Hrsg.): Aus der Geschichte der Philosophie an der Krakauer Universität im 15. Jahrhundert. Breslau: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1965.]

2005

Szahaj, Andrzej / Jakubowski, Marek Nikodem: Filozofia polityki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2005.

[Szahaj, Andrzej / Jakubowski, Marek Nikodem: Politische Philosophie. Warschau: Wydawnictwo Naukowe PWN 2005.]

2006

Buksiński, Tadeusz: Współczesne filozofie polityki. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2006.

[Buksiński, Tadeusz: Zeitgenössische politische Philosophien. Posen: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2006.]

2008

Kowalczyk, Stanisław: Zarys filozofii polityki. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008.

[Kowalczyk, Stanisław: Grundzüge der politischen Philosophie. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008.]

2010

Korab-Karpowicz, W. Julian: Historia filozofii politycznej: od Tukidydesa do Locke’a : tradycja klasyczna i jej krytycy. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki 2010.

[Korab-Karpowicz, W. Julian: Geschichte der politischen Philosophie: von Thukydides bis Locke: klassische Tradition und ihre Kritiker. Kety: Wydawnictwo Marek Derewiecki 2010.]

[Englisch 1963] Strauss, Leo / Cropsey, Joseph: Historia filozofii politycznej: podręcznik. Tłum. Mikołaj Wiśniewski. Warszawa: Fronda 2010.

[Strauss, Leo / Cropsey, Joseph: Geschichte der politischen Philosophie. Übers. von Mikołaj Wiśniewski. Warschau: Fronda 2010.]

2016

Nowak, Piotr (red.): Historia filozofii politycznej. Cz. 2. Warszawa: Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego 2016.

[Nowak, Piotr (Hrsg.): Geschichte der politischen Philosophie. Teil 2. Warschau: Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego 2016.]