Philosophie des 20. Jahrhundert

1961

Garewicz, Jan: Filozofia i myśl społeczna od rewolucji francuskiej. Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki 1961.

[Garewicz, Jan: Philosophie und soziales Denken seit der Französischen Revolution. Warschau: Szkoła Główna Planowania i Statystyki 1961.]

1977

[Englisch 1966] Gilson, Étienne / Langan, Thomas / Maurer, Armand A.: Historia filozofii współczesnej: od Hegla do czasów najnowszych. Tłum. Bohdan Chwedeńczuk, Sylwester Zalewski. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax” 1977.

[Gilson, Étienne / Langan, Thomas / Maurer, Armand A.: Geschichte der modernen Philosophie: von Hegel bis heute. Übers. von Bohdan Chwedeńczuk, Sylwester Zalewski. Warschau: Instytut Wydawniczy „Pax” 1977.]

1983

Kuderowicz, Zbigniew (red.): Filozofia współczesna. Warszawa: Wiedza Powszechna 1983.

[Kuderowicz, Zbigniew (Hrsg.): Zeitgenössische Philosophie. Warschau: Wiedza Powszechna 1983.]

1985

Kot, Władysław: Historia filozofii współczesnej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 1985.

[Kot, Władysław: Geschichte der zeitgenössischen Philosophie. Posen: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 1985.]

1989

Tischner, Józef (red.): Filozofia współczesna. Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy 1989.

[Tischner, Józef (Hsrg.): Zeitgenössische Philosophie. Krakau: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy 1989.]

2002

Kuderowicz, Zbigniew (red.): Filozofia XX wieku. 2 tomy. Warszawa: Wiedza Powszechna 2002.

[Kuderowicz, Zbigniew (Hrsg.): Philosophie des 20. Jahrhunderts. 2 Bände. Warschau: Wiedza Powszechna 2002.]

2008

Nowaczyk, Adam: Filozofia analityczna: z dziejów filozofii współczesnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.

[Nowaczyk, Adam: Analytische Philosophie: aus der Geschichte der modernen Philosophie. Warschau: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.]

2009

Gadacz, Tadeusz: Historia filozofii XX wieku: nurty. 2 tomy Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2009.

[Gadacz, Tadeusz: Geschichte der Philosophie des 20. Jahrhunderts: Trends. 2 Bände. Krakau: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2009.]