Orientalische/Östliche Philosophie

2001

Szymańska, Beata (red.): Filozofia Wschodu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2001.

[Szymańska, Beata (Hrsg.): Östliche Philosophie. Krakau: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2001.]

2002

Kudelska, Marta (red.): Filozofia Wschodu: wybór tekstów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002.

[Kudelska, Marta (Hrsg.): Östliche Philosophie: Auswahl der Texte. Krakau: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002.]

2003

[Englisch 2000] Stevenson, Jay: Filozofia Wschodu. Tłum. Sebastian Musielak. Poznań: Rebis 2003.

[Stevenson, Jay: Östliche Philosophie. Übers. von Sebastian Musielak. Posen: Rebis 2003.]

2015

Mróz, Piotr / Ruchel, Małgorzata / Wójcik, Anna Iwona (red.): Filozofia kultur Wschodu. Kraków: Wydawnictwo Libron 2015.

[Mróz, Piotr / Ruchel, Małgorzata / Wójcik, Anna Iwona (Hrsg.): Philosophie der Kulturen des Ostens. Krakau: Wydawnictwo Libron 2015.]