Nordamerikanische Philosophie

1958

Krzywicki, Jerzy (red.): Filozofia amerykańska: wybór rozpraw i szkiców historycznych. Boston: University Press 1958.

[Krzywicki, Jerzy (Hrsg.): Amerikanische Philosophie: Auswahl von Abhandlungen und historischen Entwürfen. Boston: University Press 1958.]

1964

Furmańczyk, Wiesław / Graff, Piotr / Petsch, Danuta / Sowińska, Iwona (red.): Myśl amerykańskiego oświecenia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1964.

[Furmańczyk, Wiesław / Graff, Piotr / Petsch, Danuta / Sowińska, Iwona (Hrsg.): Das Denken der amerikanischen Aufklärung. Warschau: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1964.]

1999

Komendziński, Tomasz / Szahaj, Andrzej (red.): Filozofia amerykańska dziś. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1999.

[Komendziński, Tomasz / Szahaj, Andrzej (Hrsg.): Amerikanische Philosophie heute. Thorn: Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1999.]

2001

Czerny, Janusz: Amerykańska filozofia nauki przełomu XX i XXI wieku. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2001.

[Czerny, Janusz: Amerikanische Wissenschaftsphilosophie um die Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert. Krakau: Oficyna Wydawnicza Impuls 2001.]

2005

[Tschechisch 1993] Mihina, František: Krótka historia filozofii amerykańskiej. Tłum. Marian Aleksandrowicz. Katowice: Wydawnictwo KOS 2005.

[Mihina, František: Kurze Geschichte der amerikanischen Philosophie. Übers. von Marian Aleksandrowicz. Kattowitz: Wydawnictwo KOS 2005.]