Moderne Philosophie

1948

Znamierowski, Czesław: Historia filozofii praktycznej: Filozofia nowożytna. Poznań: Koło Prawników i Ekonomistów Studentów Uniwersytetu Poznańskiego 1948.

[Znamierowski, Czesław: Geschichte der praktischen Philosophie: Moderne Philosophie. Posen: Koło Prawników i Ekonomistów Studentów Uniwersytetu Poznańskiego 1948.]

1953

Antoszczuk, Stanisław: Historia filozofii i myśli społecznej końca XVIII i początku XIX wieku. Warszawa: sn 1953.

[Antoszczuk, Stanisław: Geschichte der Philosophie und des sozialen Denkens des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Warschau: sn 1953.]

1956

Nowicki, Andrzej: Wykłady z historii filozofii i myśli społecznej Odrodzenia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1956.

[Nowicki, Andrzej: Vorträge zur Geschichte der Philosophie und des sozialen Denkens der Renaissance. Warschau: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1956.]

1972

Szczucki, Lech / Domański, Juliusz (red.): Myśl filozoficzno-religijna reformacji XVI wieku. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1972.

[Szczucki, Lech / Domański, Juliusz (Hrsg.): Das philosophische und religiöse Denken der Reformation des 16. Jahrhunderts. Warschau: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1972.]

1983

Błocian, Tadeusz (red.): Racjonalizm nowożytny: wybrane teksty z historii filozofii. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1983.

[Błocian, Tadeusz (Hrsg.): Moderner Rationalismus: Ausgewählte Texte aus der Geschichte der Philosophie. Breslau: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1983.]

1985

Opara, Stefan: Studia z filozofii społecznej Renesansu i Oświecenia. Warszawa: Akademia Nauk Społecznych 1985.

[Opara, Stefan: Studien zur Sozialphilosophie der Renaissance und Aufklärung. Warschau: Akademia Nauk Społecznych 1985.]

1993

Matraszek, Karol: Historia filozofii: filozofia nowożytna. Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane PS 1993.

[Matraszek, Karol: Geschichte der Philosophie: Moderne Philosophie. Stettin: Wydawnictwo Uczelniane PS 1993.]

1999

Pawlicki, Stefan: Historia filozofii nowożytnej. Warszawa: Wydawnictwo Kolegium Pijarów 1999.

[Pawlicki, Stefan: Geschichte der modernen Philosophie. Warschau: Wydawnictwo Kolegium Pijarów 1999.]

2006

Drozdowicz, Zbigniew: Filozofia Oświecenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2006.

[Drozdowicz, Zbigniew: Philosophie der Aufklärung. Warschau: Wydawnictwo Naukowe PWN 2006.]