Mittelalterliche Philosophie

1974

Swieżawski, Stefan: Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. 5 tomów. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1974-1983.

[Swieżawski, Stefan: Geschichte der europäischen Philosophie im 15. Jahrhundert. 5 Bände. Warschau: Akademia Teologii Katolickiej 1974-1983.]

1979

Kuksewicz, Zdzisław: Zarys filozofii średniowiecznej: filozofia łacińskiego obszaru kulturowego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1979.

[Kuksewicz, Zdzisław: Abriss der mittelalterlichen Philosophie: die Philosophie des lateinischen Kulturraums. Warschau: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1979.]

Legowicz, Jan (red.): Historia filozofii średniowiecznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1979.

[Legowicz, Jan (Hrsg.): Geschichte der mittelalterlichen Philosophie. Warschau: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1979.]

1980

Legowicz, Jan: Historia filozofii średniowiecznej Europy zachodniej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1980.

[Legowicz, Jan: Geschichte der mittelalterlichen westeuropäischen Philosophie. Warschau: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1980.]

1982

Kuksewicz, Zdzisław: Zarys filozofii średniowiecznej: filozofia bizantyjska, krajów zakaukaskich, słowiańska, arabska i żydowska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1982.

[Kuksewicz, Zdzisław: Abriss der mittelalterlichen Philosophie: Byzantinische, transkaukasische, slawische, arabische und jüdische Philosophie. Warschau: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1982.]