Marxistische Philosophie

1954

Instytut Socjologii: Historia filozofii i myśli społecznej przed Marksem. Cz. 1-2. Warszawa: sn 1954.

[Instytut Socjologii: Geschichte der Philosophie und des sozialen Denkens vor Marx. Teil 1-2. Warschau: sn 1954.]

1963

[Russisch ???] Dynnik, Mihail Aleksandrovič (red.): Historia filozofii. T. 3, Lata czterdzieste-dziewięćdziesiąte XIX w. Tłum. Regina Hekker, Ruta Światło, Witold Wudel. Warszawa: Książka i Wiedza 1963.

[Dynnik, Mihail Aleksandrovič (Hrsg.): Geschichte der Philosophie. Band 3. 1940er-1990er Jahre. Übers. von Regina Hekker, Ruta Światło, Witold Wudel. Warschau: Książka i Wiedza 1963.]

1966

Ojzerman, Teodor: Powstanie filozofii marksistowskiej. Tłum. Władysław Jankowski, Michał Kelles-Krauz, Lucyna Smolińska. Warszawa: Książka i Wiedza 1966.

[Ojzerman, Teodor: Der Aufstieg der marxistischen Philosophie. Übers. von Władysław Jankowski, Michał Kelles-Krauz, Lucyna Smolińska. Warschau: Książka i Wiedza 1966.]

1972

Dziamski, Seweryn: U źródeł marksistowskiej filozofii nauk społecznych w Polsce. Warszawa: Książka i Wiedza 1972.

[Dziamski, Seweryn: Quellen der marxistischen Philosophie der Sozialwissenschaften in Polen. Warschau: Książka i Wiedza 1972.]

1976

Kaczmarek, Stefan: Zarys podstawowych kierunków filozoficznych jako przygotowanie do studiowania filozofii marksistowskiej. Poznań: AWF 1976.

[Kaczmarek, Stefan: Grundzüge der grundlegenden philosophischen Trends als Vorbereitung auf das Studium der marxistischen Philosophie. Posen: AWF 1976.]

1979

Ładyka, Jerzy: Zarys filozofii marksistowskiej. Warszawa: Książka i Wiedza 1979.

[Ładyka, Jerzy: Grundzüge der marxistischen Philosophie. Warschau: Książka i Wiedza 1979.]

1980

Dir, Seweryn: Zarys historii filozofii przedmarksistowskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1980.

[Dir, Seweryn: Grundzüge der Geschichte der vormarxistischen Philosophie. Breslau: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1980.]

1983

Ponczek, Eugeniusz (red.): Myśl Karola Marksa i jej recepcja w Polsce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1983.

[Ponczek, Eugeniusz (Hrsg.): Das Denken von Karl Marx und seine Rezpetion in Polen. Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1983.]

1988

Mackiewicz, Witold (red.): Marksizm po Marksie: studia i szkice z dziejów filozofii marksistowskiej. Warszawa: COMSNP 1988.

[Mackiewicz, Witold (Hrsg.): Marxismus nach Marx: Studien zur Geschichte der marxistischen Philosophie. Warschau: COMSNP 1988.]