1909

Lewkowicz, Jakub: Z filozofji judaizmu. Warszawa: s.n. 1909.

[Lewkowicz, Jakub: Aus der Philosophie des Judentums. Warschau: s.n. 1909.]

1990

[Deutsch 1984] Simon, Heinrich / Simon, Marie: Filozofia żydowska. Tłum. Tomasz Pszczółkowski. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1990.

[Simon, Heinrich / Simon, Marie: Jüdische Philosophie. Übers. von Tomasz Pszczółkowski. Warschau: Wiedza Powszechna, 1990.]

1992

Ochman, Jerzy: Historia filozofii żydowskiej. 4 tomy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 1992-2000.

[Ochman, Jerzy: Geschichte der jüdischen Philosophie. 4 Bände. Krakau: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 1992-2000.]

2009

[Englisch 2005] Frank, Daniel H. / Leaman, Oliver (red.): Historia filozofii żydowskiej. Tłum. Paweł Sajdek. Kraków: Wydawnictwo WAM 2009.

[Frank, Daniel H. / Leaman, Oliver (Hrsg.): Geschichte der jüdischen Philosophie. Übers. von Paweł Sajdek. Krakau: Wydawnictwo WAM 2009.]

Lipszyc, Adam: Ślad judaizmu w filozofii XX wieku. Warszawa: Fundacja im. Profesora Mojżesza Schorra 2009.

[Lipszyc, Adam: Spur des Judentums in der Philosophie des 20. Jahrhunderts. Warschau: Fundacja im. Profesora Mojżesza Schorra 2009.]