Ochman, Jerzy: Historia filozofii żydowskiej, 4 tomy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 1992-2000.

[Ochman, Jerzy: Geschichte der jüdischen Philosophie, 4 Bände. Krakau: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 1992-2000.]

Tom 1: Starożytna filozofia żydowska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 1992.

[Band 1: Alte jüdische Philosophie. Krakau: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 1992.]

Tom 2: Średniowieczna filozofia żydowska. Kraków: Universitas 1995.

[Band 2: Mittelalterliche jüdische Philosophie. Krakau: Universitas 1995.]

Tom 3: Filozofia oświecenia żydowskiego. Kraków: Universitas 2000.

[Band 3: Philosophie der jüdischen Aufklärung. Krakau: Universitas 2000.]

Tom 4: Peryferie filozofii żydowskiej. Kraków: Universitas 1997.

[Band 4: Peripherien der jüdischen Philosophie. Krakau: Universitas 1997.]