Italienische Philosophie

1967

Nowicki, Andrzej (red.): Filozofia włoskiego Odrodzenia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1967.

[Nowicki, Andrzej (Hrsg.): Die Philosophie der italienischen Renaissance. Warschau: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1967.]

1969

[Italienisch 1952] Garin, Eugenio: Filozofia Odrodzenia we Włoszech. Tłum. Krzysztof Żaboklicki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1969.

[Garin, Eugenio: Philosophie der Renaissance in Italien. Übers. von Krzysztof Żaboklicki. Warschau: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1969.]

1977

Nowicki, Andrzej (red.): Współczesna filozofia włoska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1977.

[Nowicki, Andrzej (Hrsg.): Zeitgenössische italienische Philosophie. Warschau: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1977.]

1987

[Italienisch 1982] Garin, Eugenio: Powrót filozofów starożytnych. Tłum. Anna Dutka-Mańkowska. Warszawa: Polska Akademia NaukInstytut Filozofii i Socjologii 1987.

[Garin, Eugenio: Rückkehr der alten Philosophen. Übers. von Anna Dutka-Mańkowska. Warschau: Polska Akademia NaukInstytut Filozofii i Socjologii 1987.]

2012

Drozdowicz, Zbigniew: Filozofia włoska w epoce Odrodzenia i Oświecenia. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2012.

[Drozdowicz, Zbigniew: Italienische Philosophie im Zeitalter der Renaissance und Aufklärung. Posen: Wydawnictwo Uniwersytetu im Adama Mickiewicza 2012.]