Islamische Philosophie

2004

[Englisch 1999] Leaman, Oliver: Krótkie wprowadzenie do filozofii islamu. Tłum. Michał Lipszyc. Warszawa: Fundacja Aletheia 2004.

[Leaman, Oliver: Kurze Einführung in die islamische Philosophie. Übers. von Michał Lipszyc. Warschau: Fundacja Aletheia 2004.]

2005

[Französisch 1986] Corbin, Henri: Historia filozofii muzułmańskiej. Tłum. Katarzyna Pachniak. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog 2005.

[Corbin, Henri: Geschichte der islamischen Philosophie. Übers. von Katarzyna Pachniak. Warschau: Wydawnictwo Akademickie Dialog 2005.]

2015

[Englisch 2005] Adamson, Peter / Taylor, Richard C. (red.): Historia filozofii arabskiej. Tłum. Katarzyna Pachniak i Adam Wąs. Kraków: Wydawnictwo WAM 2015.

[Adamson, Peter / Taylor, Richard C. (Hrsg.): Geschichte der arabischen Philosophie. Übers. von Katarzyna Pachniak, Adam Wąs. Krakau: Wydawnictwo WAM 2015.]