Indische Philosophie

1914

Deussen, Paul: Zarys filozofii indyjskiej: z dodatkiem o filozofii Wedanty i jej stosunku do metafizyki zachodniej. Lwów: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Filozoficznego 1914.

[Deussen, Paul: Umrisse der indischen Philosophie: mit einem Zusatz über die Philosophie von Vedanta und ihre Beziehung zur westlichen Metaphysik. Lemberg: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Filozoficznego 1914.]

1945

[Französisch 1937] Herbert, Jean: Wielcy myśliciele Indii współczesnych. Tłum. Helena Witkowska. Aundh: Biblioteka Polsko-Indyjska 1945.

[Herbert, Jean: Große Denker des modernen Indiens. Übers. von. Helena Witkowska. Aundh: Biblioteka Polsko-Indyjska 1945.]

1959

[Englisch 1929] Radhakrishnan, Sarvepalli: Filozofia indyjska. 2 tomy. Tłum. Zofia Wrzeszcz. Warszawa: PAX 1959.

[Radhakrishnan, Sarvepalli: Indische Philosophie. 2 Bände. Übers. von Zofia Wrzeszcz. Warschau: PAX 1959.]

1974

[Englisch 1971] Chethimattam, John B.: Nurty myśli indyjskiej. Tłum. Tomasz Gerlach. Warszawa: Instytut Wydawniczy "Pax" 1974.

[Chethimattam, John B.: Strömungen des indischen Denkens. Übers. von. Tomasz Gerlach. Warschau: Instytut Wydawniczy "Pax" 1974.]

1986

[Englisch 1976] Gosvāmī, Satsvarūpa dāsa: Czym są Wedy?: Zarys myśli staroindyjskiej wraz ze słownikiem terminów sanskryckich. Wrocław: RU. ZSP Rada Uczelniana Zrzeszenia Studentów Polskich Politechniki Wrocławskiej 1986.

[Gosvāmī, Satsvarūpa dāsa: Was sind die Veden?: Umriss des altindischen Denkens mit einem Wörterbuch von Sanskrit-Begriffen. Breslau: RU. ZSP Rada Uczelniana Zrzeszenia Studentów Polskich Politechniki Wrocławskiej 1986.]

1988

Schayer, Stanisław: O filozofowaniu Hindusów: artykuły wybrane. Wybór i red. nauk. Marek Mejor. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1988.

[Schayer, Stanisław: Über das Philosophieren der Hindus: Ausgewählte Aufsätze. Auswahl und Hrsg. Marek Mejor. Warschau: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1988.]

1990

[Deutsch 1953-1956] Frauwallner, Erich: Historia filozofii indyjskiej. 2 tomy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1990.

[Frauwallner, Erich: Geschichte der indischen Philosophie. 2 Bände. Warschau: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1990.]

Tokarz, Franciszek: Z filozofii indyjskiej: kwestie wybrane. Cz. 1. Lublin: TNKUL 1990.

[Tokarz, Franciszek: Aus der indischen Philosophie: Ausgewählte Themen. T. 1. Lublin: TNKUL 1990.]

2003

Balcerowicz, Piotr: Historia klasycznej filozofii indyjskiej. 3 tomy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog 2003-2016.

[Balcerowicz, Piotr: Geschichte der klassischen indischen Philosophie. 3 Bände. Warschau: Wydawnictwo Akademickie Dialog 2003-2016.]

2010

[English 2001] Hamilton, Sue: Filozofia indyjska: wprowadzenie. Tłum. Mariusz Szkółka, Marzenna Jakubczak. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010.

[Hamilton, Sue: Indische Philosophie: Eine Einführung. Übers. von Mariusz Szkółka, Marzenna Jakubczak. Krakau: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010.]