Französische Philosophie

1961

Baczko, Bronisław (red.): Filozofia francuskiego oświecenia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1961.

[Baczko, Bronisław (Hrsg.): Philosophie der französischen Aufklärung. Warschau: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1961.]

1973

Nowicki, Andrzej (red.): Filozofia francuskiego Odrodzenia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1973.

[Nowicki, Andrzej (Hrsg.): Die Philosophie der französischen Renaissance. Warschau: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1973.]

1978

Skarga, Barbara (red.): Filozofia francuska XIX wieku. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1978.

[Skarga, Barbara (Hrsg.): Französische Philosophie des 19. Jahrhunderts. Warschau: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1978.]

1991

Drozdowicz, Zbigniew: Główne nurty w nowożytnej filozofii francuskiej (od XVI do XX wieku). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1991.

[Drozdowicz, Zbigniew: Hauptströmungen in der modernen französischen Philosophie (vom 16. bis zum 20. Jahrhundert). Posen: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1991.]

1997

[Französisch 1979] Descombes, Vincent: To samo i inne: czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej (1933-1978). Tłum. Bogdan Banasiak, Krzysztof Matuszewski. Warszawa: Spacja 1997.

[Descombes, Vincent: Das Selbe und das Andere. Fünfundvierzig Jahre Philosophie in Frankreich (1933-1978). Übers. von Bogdan Banasiak, Krzysztof Matuszewski. Warschau: Spacja 1997.]

Migasiński, Jacek: W stronę metafizyki: nowe tendencje metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku. Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej 1997.

[Migasiński, Jacek: Auf dem Weg zur Metaphysik: Neue metaphysische Tendenzen in der französischen Philosophie der Mitte des 20. Jahrhunderts. Breslau: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej 1997.]

2003

Leszczyński, Damian / Szlachcic, Krzysztof: Wprowadzenie do francuskiej filozofii nauki: od Comte’a do Foucaulta. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2003.

[Leszczyński, Damian / Szlachcic, Krzysztof: Einführung in die französische Wissenschaftsphilosophie: von Comte bis Foucault. Breslau: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2003.]

2006

Kowalska, Małgorzata / Leder, Andrzej / Lorenc, Iwona / Migasiński, Jacek (red.): Fenomenologia francuska: rozpoznania, interpretacje, rozwinięcia. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 2006.

[Kowalska, Małgorzata / Leder, Andrzej / Lorenc, Iwona / Migasiński, Jacek (Hrsg.): Französische Phänomenologie: Diagnosen, Interpretationen, Entwicklungen. Warschau: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 2006.]

2007

Barcik, Joanna: Od filozofii refleksji do hermeneutyki: francuska filozofia religii. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2007.

[Barcik, Joanna: Von der Reflexionsphilosophie zur Hermeneutik: Französische Religionsphilosophie. Krakau: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2007.]

2012

Choińska, Bogna (red.): W(okół) współczesnej filozofii francuskiej: komentarze, nawiązania, inspiracje. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej 2012.

[Choińska, Bogna (Hrsg.): In (um) die moderne französische Philosophie: Kommentare, Referenzen, Inspirationen. Stolp: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej 2012.]

2014

[Englisch 2012] James, Ian: Nowa filozofia francuska. Tłum. Joanna Bednarek, Piotr Juskowiak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2014.

[James, Ian: Neue französische Philosophie. Übers. von Joanna Bednarek und Piotr Juskowiak. Warschau: Wydawnictwo Naukowe PWN 2014.]

2017

Bytniewski, Paweł: Francuska filozofia nauk. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 2017.

[Bytniewski, Paweł: Französische Wissenschaftsphilosophie. Warschau: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 2017.]

Krzykawski, Michał: Inne i wspólne: trzydzieści pięć lat francuskiej filozofii (1979-2014). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 2017.

[Krzykawski, Michał: Das Andere und das Gemeinsame: 35 Jahre französische Philosophie (1979-2014). Warschau: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 2017.]