Europäische / Westliche Philosophie

1909

Bączek, Jan: Zarys historyi filozofii. Warszawa: Gebethner i Wolff 1909.

[Bączek, Jan: Abriss der Geschichte der Philosophie. Warschau: Gebethner i Wolff 1909.]

1925

Heinrich, Władysław: Zarys historji filozofji. 2 tomy. Warszawa: Gebethner i Wolff 1925-1930.

[Heinrich, Władysław: Ein Überblick über die Geschichte der Philosophie. 2 Bände. Warschau: Gebethner i Wolff 1925-1930.]

1931

Tatarkiewicz, Władysław: Historia filozofii. 3 tomy. 1931-1958.

[Tatarkiewicz, Władysław: Geschichte der Philosophie. 3 Bände. 1931-1958.]

1939

[Englisch 1927] Russell, Bertrand: Zarys filozofji. Warszawa: J. Przeworski 1939.

[Russell, Bertrand: Abriss der Philosophie. Warschau: J. Przeworski 1939.]

1952

Żółtowski, Adam: Zarys historii filozofii. Londyn: Polski Uniwersytet na Obczyźnie 1952.

[Żółtowski, Adam: Abriss der Geschichte der Philosophie. London: Polski Uniwersytet na Obczyźnie 1952.]

1960

Garewicz, Jan: Filozofia i myśl społeczna przed rewolucją francuską. Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki 1960.

[Garewicz, Jan: Philosophie und soziales Denken vor der Französischen Revolution. Warschau: Szkoła Główna Planowania i Statystyki 1960.]

1961

Aleksandrov, Georgij Fedorovič: Historia filozofii. 3 tomy. Warszawa: Książka i Wiedza 1961-1972.

[Aleksandrov, Georgij Fedorovič: Geschichte der Philosophie. 3 Bände. Warschau: Książka i Wiedza 1961-1972.]

1963

[Englisch 1938] Fuller, Benjamin Apthorp Gould: Historia filozofii. 2 tomy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1963-1967.

[Fuller, Benjamin Apthorp Gould: Geschichte der Philosophie. 2 Bände. Warschau: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1963-1967.]

1966

Dir, Seweryn: Zarys historii filozofii do połowy XIX w. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta 1966.

[Dir, Seweryn: Abriss der Geschichte der Philosophie bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Breslau: Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta 1966.]

1967

Legowicz, Jan: Zarys historii filozofii: elementy doksografii. Warszawa: Wiedza Powszechna 1967.

[Legowicz, Jan: Abriss der Geschichte der Philosophie: Elemente der Doxographie. Warschau: Wiedza Powszechna 1967.]

1969

[Deutsch 1932] Aster, Ernst von: Historia filozofii. Tłum. Jan Szewczyk. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1969.

[Aster, Ernst von: Geschichte der Philosophie. Übers. von Jan Szewczyk. Warschau: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1969.]

[Russisch ????] Jowczuk, Michail / Ojzerman, Teodor / Szczipanow, Iwan: Krótki zarys historii filozofii. Tłum. Marian Drużkowski. Warszawa: Książka i Wiedza 1969.

[Jowczuk, Michail / Ojzerman, Teodor / Szczipanow, Iwan: Ein kurzer Abriss der Geschichte der Philosophie. Übers. von Marian Drużkowski. Warschau: Książka i Wiedza 1969.]

1983

Mironiuk, Jolanta: Zarys wybranych zagadnień z historii filozofii. Gdynia: Wyższa Szkoła Morska 1983.

[Mironiuk, Jolanta: Abriss der ausgewählten Themen aus der Geschichte der Philosophie. Gdynia: Wyższa Szkoła Morska 1983.]

1986

Lepianka, Józef (red.): Historia filozofii niemarksistowskiej w wypisach. 3 Tomy. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane WSI 1986.

Lepianka, Józef (Hrsg.): Geschichte der nichtmarxistischen Philosophie in Auszügen. 3 Bände. Köslin: Wydawnictwo Uczelniane WSI 1986.

1987

Zabieglik, Stefan: Zarys historii filozofii od Talesa do Feuerbacha. Gdańsk: Wydawnictwo Uczelniane AWF 1987.

[Zabieglik, Stefan: Abriss der Geschichte der Philosophie von Thales bis Feuerbach. Danzig: Wydawnictwo Uczelniane AWF 1987.]

1988

Kotowicz, Sławomir / Wendland, Zbigniew (red.): Dzieje filozofii we fragmentach prac jej wybitnych przedstawicieli. Warszawa: Wydawnictwo SGGW-AR 1988.

[Kotowicz, Sławomir / Wendland, Zbigniew (Hrsg.): Die Geschichte der Philosophie in Fragmenten der Werke ihrer bedeutenden Vertreter. Warschau: Wydawnictwo SGGW-AR 1988.]

1989

[Englisch 1946-1975] Copleston, Frederick: Historia filozofii. 11 tomów. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax” 1989-2009.

[Copleston, Frederick: Geschichte der Philosophie. 11 Bände. Warschau: Instytut Wydawniczy „Pax” 1989-2009.]

1991

Kot, Władysław: Historia filozofii. Poznań: Wydawnictwo AE 1991.

[Kot, Władysław: Geschichte der Philosophie. Posen: Wydawnictwo AE 1991.]

1993

Bocheński, Józef Maria: Zarys historii filozofii. Kraków: Wydawnictwo Philed 1993.

[Bocheński, Józef Maria: Abriss der Gechichte der Philosophie. Krakau: Wydawnictwo Philed 1993.]

1994

[Deutsch 1833-1836] Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Wykłady z historii filozofii. 3 tomy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1994-2002.

[Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. 3 Bände. Warschau: Wydawnictwo Naukowe PWN 1994-2002.]

Karpiński, Adam Jan: Zarys historii filozofii. Gdynia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Feniks” 1994.

[Karpiński, Adam Jan: Abriss der Geschichte der Philosophie. Gdynia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Feniks” 1994.]

1995

Kotarbiński, Tadeusz: Historia filozofii. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich 1995.

[Kotarbiński, Tadeusz: Geschichte der Philosophie. Breslau: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich 1995.]

1997

[Englisch 1996] Solomon, Robert C. / Higgins, Kathleen M.: Krótka historia filozofii. Tłum. Natalia Szczucka-Kubisz. Warszawa: Prószyński i S-ka 1997.

[Solomon, Robert C. / Higgins, Kathleen M. : Eine kurze Geschichte der Philosophie. Übers. von Natalia Szczucka-Kubisz. Warschau: Prószyński i S-ka 1997.]

Tyburski, Włodzimierz / Wachowiak, Andrzej / Wiśniewski, Ryszard: Historia filozofii i etyki do współczesności. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” 1997.

[Tyburski, Włodzimierz / Wachowiak, Andrzej / Wiśniewski, Ryszard: Geschichte der Philosophie und Ethik bis Gegenwart. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” 1997.]

1999

Wendland, Zbigniew: Zarys historii filozofii: od szkoły jońskiej do Poppera. Warszawa: Wydawnictwo SGGW 1999.

[Wendland, Zbigniew: Abriss der Geschichte der Philosophie: Von der ionischen Schule bis zu Popper. Warschau: Wydawnictwo SGGW 1999.]

2000

Bartnik, Czesław Stanisław: Historia filozofii. Lublin: Standruk 2000.

[Bartnik, Czesław Stanisław: Geschichte der Philosophie. Lublin: Standruk 2000.]

[Englisch 1998] Magee, Bryan: Historia filozofii. Tłum. Dorota Stefańska-Szewczuk. Warszawa: Arkady 2000.

[Magee, Bryan: Geschichte der Philosophie. Übers. von Dorota Stefańska-Szewczuk. Warschau: Arkady 2000.]

[Englisch 1945] Russell, Bertrand: Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego. Tłum. Tadeusz Baszniak, Adam Lipszyc, Michał Szczubiałka. Warszawa: Fundacja Aletheia 2000.

[Russell, Bertrand: Geschichte der abendländischen Philosophie. Ihr Zusammenhang mit der politischen und der sozialen Entwicklung. Übers. von Tadeusz Baszniak, Adam Lipszyc, Michał Szczubiałka. Warschau: Fundacja Aletheia 2000.]

2001

[Englisch 1994] Kenny, Anthony (red.): Oksfordzka ilustrowana historia filozofii. Tłum. Jerzy Łoziński. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 2001.

[Kenny, Anthony (Hrsg.): Oxfords illustrierte Geschichte der Philosophie. Übers. von Jerzy Łoziński. Posen: Wydawnictwo Zysk i S-ka 2001.]

2002

Węgrzecki, Adam: Zarys filozofii. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 2002.

[Węgrzecki, Adam: Abriss der Geschichte der Philosophie. Krakau: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 2002.]

2003

Pawlikowski, Tomasz: Zarys dziejów filozofii. Warszawa: Wydawnictwo SWPR 2003.

[Pawlikowski, Tomasz: Abriss der Geschichte der Philosophie. Warschau: Wydawnictwo SWPR 2003.]

[Englisch 1999] Popkin, Richard H. (red.): Historia filozofii zachodniej. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 2003.

Popkin, Richard H. (Hrsg.): Geschichte der abendlädischen Philosophie. Posen: Wydawnictwo Zysk i S-ka 2003.

Wendland, Zbigniew: Historia filozofii: od szkoły jońskiej do końca XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo SGGW 2003.

[Wendland, Zbigniew: Geschichte der Philosophie: Von der ionischen Schule bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Warschau: Wydawnictwo SGGW 2003.]

Zabieglik, Stefan: Historia filozofii na tle cywilizacji europejskiej (do końca XVIII wieku). Sopot: Fundacja na Rzecz Polskich Związków Kredytowych 2003.

[Zabieglik, Stefan: Geschichte der Philosophie vor dem Hintergrund der europäischen Zivilisation (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts). Sopot: Fundacja na Rzecz Polskich Związków Kredytowych 2003.]

2004

[Deutsch 2001] Höffe, Otfried: Mała historia filozofii. Tłum. Janusz Sidorek. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 2004.

[Höffe, Otfried: Kleine Geschichte der Philosopie. Übers. von Janusz Sidorek. Warschau: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 2004.]

[Deutsch 2003] Vogt, Matthias: Historia filozofii dla wszystkich. Tłum. Maria Skalska. Warszawa: Klub dla Ciebie 2004.

[Vogt, Matthias: Dumonts Handbuch Philosophie. Übers. von Maria Skalska. Warschau: Klub dla Ciebie 2004.]

2005

[Englisch 1998] Kenny, Anthony: Krótka historia filozofii zachodniej. Tłum. Ernest Bryll, Wacław Jan Popowski. Warszawa: Prószyński i S-ka 2005.

[Kenny, Anthony: Eine kurze Geschichte der abendländischen Philosophie. Übers. von Ernest Bryll, Wacław Jan Popowski. Warschau: Prószyński i S-ka 2005.]

Kierepko, Monika: Historia filozofii w pigułce. Wrocław: Wydawnictwo Astrum 2005.

[Kierepko, Monika: Eine kurze Geschichte der Philosophie. Breslau: Wydawnictwo Astrum 2005.]

2006

Koziróg, Bernard: Zarys dziejów filozofii. Podkowa Leśna: Wydawnictwo Signa Temporis 2006.

[Koziróg, Bernard: Abriss der Geschichte der Philosophie. Podkowa Leśna: Wydawnictwo Signa Temporis 2006.]

Łukasiuk, Jan: Zarys historii filozofii. Łomża: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu 2006.

[Łukasiuk, Jan: Abriss der Geschichte der Philosophie. Łomża: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu 2006.]

2008

Kalka, Krzysztof: Zarys historii filozofii. Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej 2008.

[Kalka, Krzysztof: Abriss der Geschichte der Philosophie. Elbing: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej 2008.]

2009

Szyszkowska, Maria: Dzieje filozofii. Białystok: Kresowa Agencja Wydawnicza 2009.

[Szyszkowska, Maria: Geschichte der Philosophie. Białystok: Kresowa Agencja Wydawnicza 2009.]

2010

Sady, Wojciech: Dzieje religii, filozofii i nauki. 3 tomy. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki 2010-2014.

[Sady, Wojciech: Geschichte der Religion, Philosophie und Wissenschaft. 3 Bände. Kenty: Wydawnictwo Marek Derewiecki 2010-2014.]

2011

Czarnecki, Paweł: Historia filozofii. Warszawa: Difin 2011.

[Czarnecki, Paweł: Geschichte der Philosophie. Warschau: Difin 2011.]

2016

[Englisch 2011] Warburton, Nigel: Krótka historia filozofii. Tłum. Sergiusz Lipnicki. Warszawa: Wydawnictwo RM2016.

[Warburton, Nigel: Eine kurze Geschichte der Philosophie. Übers. von Sergiusz Lipnicki. Warschau: Wydawnictwo RM 2016.]

2017

Maciak, Artur (red.): Mała historia filozofii. Poznań: Omnibus 2017.

[Maciak, Artur (Hrsg.): Eine kleine Geschichte der Philosophie. Posen: Omnibus 2017.]

2018

Twardowski, Kazimierz: Lwowskie wykłady akademickie. T. 2, Wykłady z historii filozofii. Cz. 3, Wykłady z filozofii nowożytnej. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki 2018.

[Twardowski, Kazimierz: Lemberg akademische Vorlesungen. Band 2: Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie. Teil 3:Vorträge über moderne Philosophie. Kenty: Wydawnictwo Marek Derewiecki 2018.]