Ethik

1926

[Französisch 1858] Janet, Paul: Zarys etyki w rozwoju historycznym. Tłum. Eugenia Rutkowska. Poznań: Fiszer i Majewski, 1926.

[Janet, Paul: Grundzüge der Ethik in der historischen Entwicklung. Übers. von Eugenia Rutkowska. Posen: Fiszer i Majewski, 1926.]

1983

Jedynak, Stanisław: Z teorii i historii etyki. Warszawa: Książka i Wiedza 1983.

[Jedynak, Stanisław: Aus der Theorie und Geschichte der Ethik. Warschau: Książka i Wiedza 1983.]

1987

Swieżawski, Stefan: U źródeł nowożytnej etyki: filozofia moralna w Europie XV wieku. Kraków: Znak 1987.

[Swieżawski, Stefan: Quellen der modernen Ethik: Moralphilosophie im Europa des 15. Jahrhunderts. Krakau: Znak 1987.]

1994

[Englisch 1968] Bourke, Vernon Joseph: Historia etyki. Tłum. Aleksander Białek. Warszawa: Wydawnictwo Krupski i S-ka 1994.

[Bourke, Vernon Joseph: Geschichte der Ethik. Übers. von Aleksander Białek. Warschau: Wydawnictwo Krupski i S-ka 1994.]

Pikus, Stefan: Historia etyki. Słupsk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1994.

[Pikus, Stefan: Geschichte der Ethik. Stolp: Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1994.]

1995

[Englisch 1966] MacIntyre, Alasdair: Krótka historia etyki: historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku. Tłum. Adam Chmielewski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1995.

[MacIntyre, Alasdair: Kurze Geschichte der Ethik: Geschichte der Moralphilosophie von Homers Zeit bis zum 20. Jahrhundert. Übers. von Adam Chmielewski. Warschau: Wydawnictwo Naukowe PWN 1995.]

2008

Kwapiszewska-Antas, Miła: Wypisy do studiowania historii etyki. Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica 2008.

[Kwapiszewska-Antas, Miła: Auszüge aus dem Studium der Geschichte der Ethik. Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica 2008.]

2009

Zimiński, Jerzy: Najkrótsza historia etyki. Łódź: Res Polona Wydawnictwo Edukacyjne 2009.

[Zimiński, Jerzy: Die kürzeste Geschichte der Ethik. Lodz: Res Polona Wydawnictwo Edukacyjne 2009.]

2010

Ślipko, Tadeusz: Historia etyki w zarysie. Kraków: Wydawnictwo Petrus 2010.

[Ślipko, Tadeusz: Grundzüge der Geschichte der Ethik. Krakau: Wydawnictwo Petrus 2010.]

2014

Ciechanowicz, Jan: Etyka wielkich cywilizacji. Siemianowice Śląskie: Wydawnictwo „Kolumb” 2014.

[Ciechanowicz, Jan: Ethik großer Zivilisationen. Siemianowice Śląskie: Wydawnictwo „Kolumb” 2014.]

2018

Zuziak, Władysław: Nurty etyki od starożytności do nowożytności. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum 2018.

[Zuziak, Władysław: Strömungen der Ethik von der Antike bis zur Moderne. Krakau: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum 2018.]