Deutsche Philosophie

1973

Namowicz, Tadeusz / Sauerland, Karol / Siemek, Marek Jan (red.): Filozofia niemieckiego Oświecenia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1973.

[Namowicz, Tadeusz / Sauerland, Karol / Siemek, Marek Jan (Hrsg.): Philosophie der deutschen Aufklärung. Warschau: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1973.]

1997

[Deutsch 1910] Heine, Heinrich: Z dziejów religii i filozofii w Niemczech. Tłum. Tadeusz Zatorski. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos 1997.

[Heine, Heinrich: Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland. Übers. von Tadeusz Zatorski. Krakau: Zakład Wydawniczy Nomos 1997.]

1981

[Deutsch] Ksia̜żka i Wiedza (red.): Z historii rozwoju klasycznej burżuazyjnej filozofii niemieckiej: Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Feuerbach. Tłum. Krystyna Krzemień-Ojak. Warszawa: Książka i Wiedza 1981.

[Ksia̜żka i Wiedza (Hrsg.): Aus der Geschichte der Entwicklung der klassischen bürgerlich-deutschen Philosophie: Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Feuerbach. Übers. von Krystyna Krzemień-Ojak. Warschau: Książka i Wiedza 1981.]

1998

Dehnel, Piotr: Antynomie rozumu: z dziejów filozofii niemieckiej XVIII i XIX wieku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1998.

[Dehnel, Piotr: Antinomien der Vernunft: aus der Geschichte der deutschen Philosophie des 18. und 19. Jahrhunderts. Breslau: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1998.]

2002

Panasiuk, Ryszard: Przyroda, człowiek, polityka: z dziejów filozofii niemieckiej XVIII/XIX wieku. Warszawa: Oficyna Naukowa 2002.

[Panasiuk, Ryszard: Natur, Mensch, Politik: Aus der Geschichte der deutschen Philosophie des 18./19. Jahrhunderts. Warschau: Oficyna Naukowa 2002.]

2007

Andrzejewski, Bolesław: Historia filozofii niemieckiej do połowy XIX wieku. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2007.

[Andrzejewski, Bolesław: Geschichte der deutschen Philosophie bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Köslin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2007.]

2011

Siemek, Marek Jan: Wykłady z klasycznej filozofii niemieckiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2011.

[Siemek, Marek Jan: Vorlesungen zur klassischen deutschen Philosophie. Warschau: Wydawnictwo Naukowe PWN 2011.]