Christliche Philosophie

1962

[Deutsch 1954] Böhner, Philotheus / Gilson, Étienne: Historia filozofii chrześcijańskiej: od Justyna do Mikołaja Kuzańczyka. Tłum. Stanisław Stomma. Warszawa: Instytut Wydawniczy “Pax” 1962.

[Böhner, Philotheus / Gilson, Étienne: Christliche Philosophie: Von ihren Anfängen bis Nikolaus von Cues. Übers. von Stanisław Stomma. Warschau: Instytut Wydawniczy “Pax” 1962.]

1965

[Französisch 1960] Gilson, Étienne: Elementy filozofii chrześcijańskiej. Tłum. Tomasz Górski. Warszawa: Instytut Wydawniczy “Pax” 1965.

[Gilson, Étienne: Elemente der christlichen Philosophie. Übers. von Tomasz Górski. Warschau: Instytut Wydawniczy “Pax” 1965.]

1966

[Französisch 1947] Gilson, Étienne: Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich. Tłum. Sylwester Zalewski. Warszawa: Instytut Wydawniczy “Pax” 1966.

[Gilson, Étienne: Geschichte der christlichen Philosophie im Mittelalter. Übers. von Sylwester Zalewski. Warschau: Instytut Wydawniczy “Pax” 1966.]

1992

Sparty, Andrzej: Dzieje filozofii starożytności chrześcijańskiej i średniowiecza. Poznań: Papieski Wydział Teologiczny 1992.

[Sparty, Andrzej: Geschichte der christlichen Philosophie in Antike und Mittelalter. Posen: Papieski Wydział Teologiczny 1992.]

1995

Łyko, Zachariasz: Zarys filozofii chrześcijańskiej. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna 1995.

[Łyko, Zachariasz: Umrisse der christlichen Philosophie. Warschau: Chrześcijańska Akademia Teologiczna 1995.]