Chinesische Philosophie

1978

[Russisch 1966] Bykow, Fiodor: Powstanie chińskiej myśli politycznej i filozoficznej. Tłum. Mieczysław Jerzy Künstler. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1978.

[Bykow, Fiodor: Die Entstehung des politischen und philosophischen Denkens in China. Übers. von Mieczysław Jerzy Künstler. Warschau: Państwowy Instytut Wydawniczy 1978.]

2001

Czarnik, Tadeusz: Starożytna filozofia chińska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2001.

[Czarnik, Tadeusz: Alte chinesische Philosophie. Krakau: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2001.]

[Englisch 1931] Feng, Youlan: Krótka historia filozofii chińskiej. Tłum. Michał Zagrodzki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2001.

[Feng, Youlan: Eine kurze Geschichte der chinesischen Philosophie. Übers. von Michał Zagrodzki. Warschau: Wydawnictwo Naukowe PWN 2001.]

2009

[Englisch 1985] Schwartz, Benjamin I.: Starożytna myśl chińska. Tłum. Magdalena Komorowska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009.

[Schwartz, Benjamin I.: Altes chinesisches Denken. Übers. von Magdalena Komorowska. Krakau: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009.]

2010

[Englisch 2006] Liu, JeeLoo: Wprowadzenie do filozofii chińskiej: od myśli starożytnej do chińskiego buddyzmu. Tłum. Mieczysław Godyń. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010.

[Liu, JeeLoo: Einführung in die chinesische Philosophie: Vom alten Denken bis zum chinesischen Buddhismus. Übers. von Mieczysław Godyń. Krakau: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010.]