Antike Philosophie

1935

Dąmbska, Izydora: Zarys historji filozofji greckiej. Lwów: Filomata 1935.

[Dąmbska, Izydora: Grundzüge der Geschichte der griechischen Philosophie. Lemberg: Filomata 1935.]

1968

Legowicz, Jan (red.): Filozofia starożytna Grecji i Rzymu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968.

[Legowicz, Jan (Hrsg.): Philosophie der Antike in Griechenland und Rom. Warschau: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968.]

1971

Krokiewicz, Adam: Zarys filozofii greckiej: od Talesa do Platona. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax” 1971.

[Krokiewicz, Adam: Grundzüge der griechischen Philosophie: Von Thales bis Platon. Warschau: Instytut Wydawniczy „Pax” 1971.]

1973

Legowicz, Jan: Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1973.

[Legowicz, Jan: Geschichte der Philosophie des antiken Griechenlands und Roms. Warschau: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1973.]

1993

Matraszek, Karol: Historia filozofii: filozofia starożytnej Grecji. Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane PS 1993.

[Matraszek, Karol: Geschichte der Philosophie: die griechische Philosophie der Antike. Stettin: Wydawnictwo Uczelniane PS 1993.]

1994

[Italienisch 1975] Reale, Giovanni. Historia filozofii starożytnej. 5 tomów. Lublin: Wydawnictwo KUL 1994-2005.

[Reale, Giovanni. Geschichte der antiken Philosophie. 5 Bände. Lublin: Wydawnictwo KUL 1994-2005.]

2000

Swieżawski, Stefan: Dzieje europejskiej filozofii klasycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000.

[Swieżawski, Stefan: Geschichte der europäischen klassischen Philosophie. Warschau: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000.]

2007

Gajda-Krynicka, Janina: Filozofia przedplatońska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.

[Gajda-Krynicka, Janina: Vorplatonische Philosophie. Warschau: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.]

2016

Katzenmark, Andrzej: Ścieżkami Hellady: ilustrowana historia filozofii greckiej. Rzeszów: Wydawnictwo Sowello 2016.

[Katzenmark, Andrzej: Auf den Wegen von Hellas: Illustrierte Geschichte der griechischen Philosophie. Rzeszów: Wydawnictwo Sowello 2016.]