1960

Tatarkiewicz, Władysław: Historia estetyki. 3 Tomy. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1960-67.

[Tatarkiewicz, Władysław: Geschichte der Ästhetik. 3 Bände. Breslau: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1960-67.]

1972

Krzemień-Ojak, Sław / Rosner, Krystyna (red.): Studia z dziejów estetyki polskiej 1890-1918. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1972.

[Krzemień-Ojak, Sław / Rosner, Krystyna (Hrsg.): Studien zur Geschichte der polnischen Ästhetik 1890-1918. Warschau: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1972.]

1975

Kalinowski, Wojciech / Krzemień-Ojak, Sław (red.): Studia z dziejów estetyki polskiej 1918-1939. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1975.

[Kalinowski, Wojciech / Krzemień-Ojak, Sław (Hrsg.): Studium der Geschichte der polnischen Ästhetik 1918-1939. Warschau: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1975.]

1986

Sauerland, Karol: Od Diltheya do Adorna: studia z estetyki niemieckiej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1986.

[Sauerland, Karol: Von Dilthey bis Adorno: Studium der deutschen Ästhetik. Warschau: Państwowy Instytut Wydawniczy 1986.]

1992

Morawski, Stefan: Główne nurty estetyki XX wieku: zarys syntetyczny. Wrocław: Wiedza o Kulturze 1992.

[Morawski, Stefan: Haupttrends der Ästhetik des 20. Jahrhunderts: Ein synthetischer Umriss. Breslau: Wiedza o Kulturze 1992.]

2000

Wilkoszewska, Krystyna (red.): Estetyki filozoficzne XX wieku. Kraków: Universitas 2000.

[Wilkoszewska, Krystyna (Hrsg.): Philosophische Ästhetik des 20. Jahrhunderts. Krakau: Universitas 2000.]

2011

Wilkoszewska, Krystyna / Zeidler-Janiszewska, Anna (red.): Tradycje i perspektywy estetyki. Łódź: Wydawnictwo Officyna 2011.

[Wilkoszewska, Krystyna / Zeidler-Janiszewska, Anna (Hrsg.): Traditionen und Perspektiven der Ästhetik. Łódź: Wydawnictwo Officyna 2011.]