Tatarkiewicz, Władysław: Historia estetyki. 3 Tomy. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1960-67.

[Tatarkiewicz, Władysław: Geschichte der Ästhetik. 3 Bände. Breslau: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1960-67.]

Tom 1: Estetyka starożytna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1960.

[Band 1: Ästhetik der Antike. Breslau: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1960.]

Tom 2: Estetyka średniowieczna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1960.

[Band 2: Mittelalterliche Ästhetik. Breslau: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1960.]

Tom 3: Estetyka nowożytna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1967.

[Band 3: Moderne Ästhetik. Breslau: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1967.]