1993

Гусєв, Валентин Іванович: Філософія доби Відродження. Київ: УКМА 1993.

[Gusev, Valentin Ivanovich: Philosophie der Renaissance. Kiew: UKMA 1993.]

2001

Кондзьолка, Володимир: Історія середньовічної філософії: Навч. посібник. Львів: Світ 2001.

[Kondz'olka, Volodymyr: Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Lemberg: Svit 2001.]

2002

Александрова, Олександра Василівна: Філософія Середніх віків та доби Відродження. Київ: ПАРАПАН 2002.

[Alexandrova, Alexandra Vasilevna: Die Philosophie des Mittelalters und der Renaissance. Kiew: PARAPAN 2002.]

2005

Волинка, Григорій Іванович: Філософія стародавності і середньовіччя в освітньому контексті: навчальний посібник. Київ: Вища освіта 2005.

[Volynka, Gregor Ivanovich: Philosophie der Antike und des Mittelalters im Bildungskontext: Lehrbuch. Kiew: Vyscha Osvita 2005.]