1887

מיעזעס, פאביוס: קורות הפילוסופיא החדשה. לייפציג: תרמ“ז

[Mieses, Fabius: Geschichte der modernen Philosophie. Leipzig: 1887.]