Chinesische Philosophie

1933

Tunç, M. Ş.: Çin Felsefesinin Kaynakları. Ankara 1933.

[Tunç, M. Ş.: Ursprünge der chinesischen Philosophie. Ankara 1933.]. 

2007

Öner, M. Y.: Geleneksel Çin Felsefesi: Mao Zedung ve Sosyal Karar Teorisi. İstanbul 2007.

[Öner, M. Y.: Traditionelle Chinesische Philosophie: Mao Zedung und die Theorie der Sozialen Entscheidung. Istanbul 2007.]

2009

[Englisch: 1952] Feng, Youlan: Çin Felsefesi Tarihi. İstanbul 2009.

[Feng, Youlan: Geschichte der chinesischen Philosophie. Übers. von F. Aydın. Istanbul 2009. Übersetzung der englischen Übersetzung aus dem Chinesischen: A History of Chinese Philosophy. Original auf Chinesisch 1934.]

2012

[Englisch: 1914] Suzuki, D. T.: Çin Felsefesi Tarihi. İstanbul 2012.

[Suzuki, D. T.: Geschichte der chinesischen Philosophie. Übers. von A. Aydoğan. Istanbul 2012. Original: A brief History of Chinese Philosophy.].

2014

[Englisch: 2008] Wen, Haiming: Çin’de Metafizik, Epistemoloji, Siyaset Felsefesi ve Karşılaştırmalı Felsefe. İstanbul 2014.

[Wen, Haiming: Metaphysik, Epistemologie, politische Philosophie und vergleichende Philosohie in China. Übers. von A. Güneysu. Istanbul 2014. Original: Chinese philosophy: Chinese political philosophy, metaphysics, epistemology and comparative philosophy].

2017

Miray, E. et al. (Hg.): Antik Çağ Çin Felsefesi ve Mantık Çalışmaları. Çin Felsefesi ve Mantık Bilimi. İstanbul 2017.

[Miray, E. et al. (Hg.): Chinesische Philosophie der Antike und Logische Untersuchungen. Chinesische Philosophie und Wissenschaft der Logik. Istanbul 2017.]

Erşahin, H.: Geleneksel Çin Felsefesi, MO Zi. Ankara 2017.

[Erşahin, H.: Traditionelle Philosophie in China, MO Zi. Ankara 2017.]