Ästhetik

1963

Tunalı, İ.: Grek Estetik. İstanbul 1963 / 31976.

[Tunalı, İ.: Griechische Ästhetik, Istanbul 1963 / 31976.] 

1972

Yetkin, S. K.: Estetik Doktrinler. Ankara 1972.

[Yetkin, S. K.: Ästhetische Lehren. Ankara 1972.]


1974

Turani, A.: Çağdaş Sanat Felsefesi. İstanbul 1974, 22003 / 2015.

[Turani, A.: Gegenwärtige Philosophie der Kunst. Istanbul 1974, 22003 / 2015.]

1998

Hünler, H.: Estetiğin Kısa Tarihi. İstanbul 1998.

[Hünler, H.: Kleine Geschichte der Ästhetik, Istanbul 1998.]

1991

Duben, İ. A.: Çağdaş Düşünce ve Sanat. İstanbul 1991.

[Duben, İ. A.: Gegenwärtige Philosophie und Kunst. Istanbul 1991.]

1994

Akyürek, E.: Ortaçağdan Yeniçağa Felsefe ve Sanat. İstanbul 1994.

[Akyürek, E.: Philosophie und Kunst vom Mittelalter zur Neuzeit, Istanbul 1994.]