Other People / Nations

2004

Куцепал, Світлана Вікторівна: Французька філософія другої половини ХХ століття: дискурс із префіксом "пост-": Монографія. Київ: ПАРАПАН 2004.

[Kutsepal, Swetlana Viktorivna: The French philosophy of the second half of the 20th century: the discourse with the prefix "post-". Monograph. Kyiv: PARAPAN 2004.]

2016

Кляшторний, Микола Данилович / Кітов М. Г.: Історія російської думки: посібник. Ніжин: Видавець ППЛисенко М. М. 2016.

[Klyashtorny, Mykola Danilovich/ Kitov M. G.: History of Russian thought. Textbook. Nizhyn: Publisher PE Lysenko M. M. 2016.]