1993

Гусєв, Валентин Іванович: Філософія доби Відродження. Київ: УКМА 1993.

[Gusev, Valentin Ivanovich: Philosophy of Renaissance. Kyiv: UKMA 1993.]

2001

Кондзьолка, Володимир: Історія середньовічної філософії: Навч. посібник. Львів: Світ 2001.

[Kondz'olka, Volodymyr: History of Medieval philosophy: Textbook. Lviv: Svit 2001.]

2002

Александрова, Олександра Василівна: Філософія Середніх віків та доби Відродження. Київ: ПАРАПАН 2002.

[Alexandrova, Alexandra Vasilevna: The philosophy of Medieval Ages and the Renaissance. Kyiv: PARAPAN 2002.]

2005

Волинка, Григорій Іванович: Філософія стародавності і середньовіччя в освітньому контексті: навчальний посібник. Київ: Вища освіта 2005.

[Volynka, Gregor Ivanovich: Philosophy of Antiquity and the Middle Ages in the educational context: textbook. Kyiv: Vyscha Osvita 2005.]