Татаркевич, Владислав: Історія філософії. Свічадо 1997-1999.

[Tatarkevych, Vladislav: History of philosophy. Lviv: Svichado 1997-1999.]

Т.1: Антична і середньовічна філософія. Львів: Свічадо 1997

[Volume 1: Ancient philosophy and philosophy of Middle Ages. Lviv: Svichado 1997.]

Т.2: Філософія Нового часу до 1830 року. Львів: Свічадо 1999.

[Volume 2. Philosophy of Modern Ages until 1830. Lviv: Svichado 1999.]

Т.3: Філософія ХІХ століття і новітня. Львів: Свічадо 1999.

[Volume 3. Philosophy of the 19th century and contemporary philosophy. Lviv: Svichado 1999.]